اسامی بازیکنان پرسپولیس برای بازی مقابل ثبات خوزستان/ نه خبری از رهبر نیست "شجاع"