برانکو: همه تیم ها می‌خواهند مقابل قهرمان خوب بازی کنند / بازیکنانم انگیزه بردن داشتند