کرمانشاه میزبان دور رفت مرحله نهایی لیگ برتر ترنتون باشگاه های کشور شد