جهانگیری: ۱۵ هزار میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و طرح توسعه غرب کشور, هزینه