باران و برف در اکثر مناطق کشور/جدیدترین دولت از فضای سایت سقوط, تهران - ایران