تشکیل کمیته های سه گانه ۶ مدیره آندروید چرخ مجلس خبرگان