غلظت گرد و غبار در اهواز به بیش از 47 برابر حد مجاز رسید