عکس ؛ واکنش جالب سردار آزمون به حواشی اخیر سریال پایتخت ۵