گاردین: توییت های ترامپ نشان داد اطلاعات غلط می تواند منجر به یک بحران جهانی شود