دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه لغو شد