انتظار می رود تغییرات در تجارت نشان می دهد/ جزئیات انتشار معامله اعلام شد