پیروزی تاتنهام در زمین استوک سیتی/ هری کین با گل بازگشت