تصویر Xperia x-زد 2, سونی, مشخصات فنی که شناسایی شده اند