کنترل از معرفی بنتلی دولت پلاگین هیبریدی در نمایشگاه خودروی ژنو