این پروژه‌های زیان بار را چه کسی مدیریت می‌کند؟/ استقلال،‌ تیم قراردادهای ناکام