افتتاح ساختمان جدید بیمه "ما" در استان آذربایجان غربی