تصویر; ستاره تیم استقلال تهران شخصیت ها در فیلم و داستان نارنیا شد