آیا ارزش ۱۰۰ میلیون دلار در آستانه ورود به بورس است