کاخ سفید روایت مطرح شده در اطراف لبه های rhian رئیس جمهور ایران و ایالات متحده را اشتباه خواند