دبیرکل سازمان ملل: نگذارید اوضاع سوریه از کنترل خارج شود