حاجی دلیگانی: 5 هزار مگاوات کسری تولید برق در سال جاری داریم