شفر: باید تیم قوی‌تری برای آینده بسازیم / نمی‌خواهم علیه فدراسیون صحبت کنم