نزاع و جدال شگفت آور, یاران, آندرانیک تیموریان, استاد سابق در تبریز