برتری بسکتبالیست‌های نوجوان کشورمان مقابل داینامیک بلگراد