عبداللهی: شکست هلال احمر و بسیاری از انگیزه های ما/ بازیکنان ما اهمیت دربی را درک خواهد کرد