کمک به ۲ و نیم میلیون دلار الهلال عربستان سعودی قبل از مسابقه با استقلال!