مهلت 2 روزه ثبت نام دارندگان ، فروشندگان و خریداران گوشیهای LG