اولین گردهمایی دبیران اجرائی خانه‌های کارگر سراسر کشور در سال 97 برگزار شد