نظر: سرعت کار اساسی در سوخت همراه با رفتار ایالات متحده در برج نیست