شهرام گودرزی:می‌توانستیم پیروز شویم/ امیدوارم تارتار در پارس جم بماند