نقی زاده: مسئولان حواسشان باشد تا تیم‌شان بیشتر از این لطمه نخورد