۳۰ درصد تقاضای بازار طلا مربوط به مناسبت های مذهبی است